Vakopleidingen bloemisterij
Bloemsierkunst

Inhoud en diplomering

De ARDFA is een vervolgopleiding van de ADFA en staat voor Allround Dutch Floral Arrangements. De opdrachten zijn een verdere verdieping van de ADFA lessen. De nog hogere eisen zoals inzicht en beheersing van het vak, inzicht in haalbaarheid en realiteit van het ontwerp bepalen of je nog complexer bloemwerk kunt realiseren.De opleiding bereidt deelnemers voor op het assessment.

Inhoud van de lessen

 

Theorie & praktijk
De lessen staan in een case vorm en worden als zodanig ook uitgevoerd. Een uitgebreid verhaal waarin alle vormen van ondernemerschap aan de orde komen. Je gaat een proces in waar je tegen "problemen" aanloopt die je in de praktijk ook tegen kunt komen en die opgelost dienen te worden.

 

ARDFA is een proces in het verder ontwikkelen van jezelf en je bloemwerk. De opdrachten zijn anders geformuleerd dan dat je gewend bent. Reflectie en feedback met de docent kan je weer verder helpen. Uitvoering van de opdracht in een praktijksituatie is de beste leermeester.


Praktijk
Uitbreiding van vakkennis van het bloemschikken en binden zoals: projectmatig werken
cultureel gebonden bloemwerk. Tijdens het eerste jaar komen diverse genres aan de orde, in het tweede jaar staat experimenteel bloemwerk centraal. 

 

Het assessment
Het assessment wordt volgens het examenregelement van de Floral Academy uitgevoerd. De examencommissie bepaalt aan welke voorwaarden men moet voldoen.

 

Het diploma
Het diploma dat u ontvangt, nadat u voor alle onderdelen bent geslaagd, is een Floral Academydiploma.
 

Studiebelasting over 2 1/2 jaar

  • 53 praktijklessen
  • 52 theorielessen
  • ongeveer 475 uur zelfwerkzaamheid
  • ARDFA tentamen aan het eind van leerjaar 1
  • ARDFA assessment aan het eind van het  tweede schooljaar
  • ARDFA praktijkexamen
  • Specialisatie 
  • Totaal 1186 SBU

 

Klachtenprocedure
Ondanks al onze passie en gedrevenheid kan het voorkomen dat er verschl van mening ontstaat. Wij hopen uiteraard dat we dit via directe melding naar tevredenheid kunnen oplossen. Mocht er toch een klacht van komen, dan behandelt Floral Academy deze volgens een duidelijke procedure. De klachtenprocedure is hier te downloaden. 

EN / NL

 
Bloemenveiling Plantion
Wellensiekstraat 4
6718 XZ Ede

M +31 (0) 628 925 585
info@floralacademy.nl