Vakopleidingen bloemisterij
Bloemsierkunst

Inhoud en diplomering ADFA 

De ADFA is een vervolgopleiding van de DFA. Alleen wanneer met goed gevolg de DFA opleiding is afgesloten kan men verder met de ADFA. De opdrachten zijn een verdieping van de DFA lessen. Er worden hogere eisen gesteld aan het gemaakte bloemwerk. 

De 2 jarige (deeltijd) opleiding bereidt deelnemers voor op de examens

1 dagdeel per week

 • ADFA (Uitgebreid Nederlands Bloemwerk - theorie en praktijk)

Inhoud van de lessen

Theorie

 • esthetische vormgeving,
 • kleurenleer
 • bedrijfskunde, zoals winkelorganisatie en verkooptechniek
 • overige vakkennis

Praktijk

Uitbreiding van vakkennis van het bloemschikken en binden zoals:

 • handgebonden boeketten
 • experimenteel bloemwerk
 • speciaal draadgebonden technieken
 • gelegenheidsbloemwerk
  • podiumversiering
  • autoversiering
  • kransen
 • thematisch bloemwerk
  • klassiek
  • modern
 • trends & ontwikkelingen
 • verkooppresentatie

 

Het examen
ADFA  (Uitgebreid Nederlands Bloemwerk)

Schriftelijk theorie examen met:
- esthetische vormgeving
- bedrijfskunde
- algemene vakkennis
- materialenkennis,

 

Praktijkexamen, 5 onderdelen

De examens worden volgens het examenregelement van de Floral Academy afgenomen. De examencommissie bepaalt de onderwerpen van de 5 onderdelen.

Het theoretisch- en praktisch deel wordt in een project uitgevoerd.

 

Studiebelasting over 2 jaar

 • 53 praktijklessen
 • 52 theorielessen
 • BPV / Stage 
 • ongeveer 335 uur zelfwerkzaamheid
 • ADFA assessment aan het eind van het  tweede schooljaar
 • ADFA praktijkexamen
 • Totaal 650 SBU

 

Het diploma
Het diploma dat u ontvangt, nadat u voor alle onderdelen bent geslaagd, is een Floral Academy diploma.
 

Klachtenprocedure
Ondanks al onze passie en gedrevenheid kan het voorkomen dat er verschil van mening ontstaat. Wij hopen uiteraard dat we dit via directe melding naar tevredenheid kunnen oplossen. Mocht er toch een klacht van komen, dan behandelt Floral Academy deze volgens een duidelijke procedure. De klachtenprocedure is hier te downloaden. 

EN / NL

 
Bloemenveiling Plantion
Wellensiekstraat 4
6718 XZ Ede

M +31 (0) 628 925 585
info@floralacademy.nl