Vakopleidingen bloemisterij
Bloemsierkunst

Advanced Dutch Flower Arrangements (ADFA)

Vervolg vakopleiding bloemisten - ontstijg het gemiddelde! 

 

Wat is de ADFA van Floral Academy?
De ADFA is de vervolgopleiding op de vakopleiding DFA voor bloemisten. De ADFA geeft een extra verdieping en invulling aan het vakman- en ondernemerschap van de bloemist die de ontwikkelingen in de markt een stap voor wil blijven en zichzelf willen blijven uitdagen.

Hogere eisen
In de ADFA worden duidelijk hogere eisen gesteld aan het gemaakte bloemwerk en de opdrachten zijn complexer: het gaat verder dan ‘alleen maar’ een bloemarrangement maken. Je leert conceptueel denken en werken. Met de kennis die je tijdens de ADFA aangereikt krijgt, zowel technisch als inhoudelijk, kun je al je creatieve ideeën uitvoeren en zo het gemiddelde niveau ontstijgen!
 

NIEUW: Probeer het uit: instapmodules op ADFA niveau >>
 

Waarom de ADFA van Floral Academy?
De missie van Floral Academy is blijven leren. Een bloemisten-leven lang. Daarom is de ADFA voor de bloemist-ondernemer zo belangrijk. Je wordt creatief en inhoudelijk enorm uitgedaagd. Zo stap je uit je comfort zone, ga je anders denken, kijken en zien. Zo bereik je een hoger niveau. De docenten in de ADFA blijven zichzelf ook nog steeds uitdagen. Ze hebben jarenlange ervaring in binnen- en buitenland en het belangrijkste: ze zijn nog steeds verliefd op hun vak. Die passie, ervaring en kennis delen ze met plezier met onze studenten. Floral Academy biedt gecertificeerd vakopleidingen die voldoen aan de eisen van de CRKBO. Kijk hier voor de open dagen of bel Birgit Davids voor meer informatie.
 

Lees hier de ervaring van Anita Hoekstra, die in 2016 het examen ADFA aflegde. 

 

 

Inhoud van de lessen ADFA 

ADFA: Advanged Dutch Flower Arragement  / Uitgebreid Nederlands Bloemwerk. De ADFA van de Floral Academy is een erkende vakopleiding dat voldoet aan de (inter)nationale eisen. De ADFA is een 2 jarige vervolgopleiding op de DFA. Je hebt eens per twee weken les in onze leslocatie bij bloemenveiling Plantion en Ede. (klik hier voor info over lestijden- en dagen)

De nieuwe groep ADFA zal starten op woensdag 13 september. De lessen zijn altijd op woensdag van 15 uur tot 19 uur.


Theorie:

 • esthetische vormgeving
 • kleurenleer
 • bedrijfskunde, waaronder winkelorganisatie, ondernemersplan en verkooptechniek
 • vakkennis

Praktijk:
Uitbreiding en verdieping van de vakkennis van het bloemschikken- en binden zoals:

 • experimenteel bloemwerk
 • speciale draadgebonden technieken
 • gelegenheidsbloemwerk
 • podiumversiering
 • autoversiering
 • handgebonden boeketten
 • kransen
 • thematisch bloemwerk
 • klassiek   
 • modern
 • trends & ontwikkelingen
 • verkooppresentatie

Kijk hier voor de kosten van de opleiding ADFA
 

Het examen ADFA  

Het diploma ADFA van Floral Academy is een diploma dat aan de (inter)nationale eisen voldoet. 

Schriftelijk en mondeling theorie examen:
- esthetische vormgeving
- bedrijfskunde
- algemene vakkennis
- materialenkennis
 

Praktijkexamen: 5 onderdelen
De onafhankelijke en externe examencommissie bepaalt de onderwerpen van de 5 onderdelen.
Het theoretische- en praktische deel wordt in een project uitgevoerd. De examens worden volgens het examenregelement van de Floral Academy afgenomen

Aanmelden ADFA of meer informatie?

Aanmelden voor de opleiding ADFA / bloemenvakschool kan rechtstreeks via de website. Wij hebben altijd eerst nog even contact met de kandidaat-studenten. De inschrijving maken we definitief als blijkt dat jij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en dat onze opleiding voldoet aan jouw verwachtingen.

Stuur ons een bericht via de Contactpagina

EN / NL

 
Bloemenveiling Plantion
Wellensiekstraat 4
6718 XZ Ede

M +31 (0) 628 925 585
info@floralacademy.nl